Trung Tâm Nha Khoa Sài Gòn (Nha Trang)

Địa chỉ: 50 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa (bên cạnh quán nhật Sushi Sakura)
Điện thoại: (0258) 3 526 516

Nha Khoa Thẩm Mỹ Sài Gòn 1 (Nha Trang)

Địa chỉ: 43A Lê Thành Phương, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: (0258) 3 562 633(0258) 3 563 342

Nha Khoa Sài Gòn (Ninh Hòa)

Địa chỉ: 230 Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị Xã Ninh Hòa
Điện thoại: (0258) 3 633 579