Nha Khoa Thẩm Mỹ Sài Gòn (Thành phố Phan Rang)

Địa chỉ: 1 Cao Bá Quát, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm
Điện thoại: (0259) 3 830 077

Trung Tâm Nha Khoa Việt Pháp (Thành phố Phan Rang)

Địa chỉ: 600 Thống Nhất, Phường Đạo Long, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm
Điện thoại: (0259) 3 778 777

Nha Khoa Quốc Tế (Thành phố Phan Rang)

Địa chỉ: 376A-376B Thống Nhất, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm
Điện thoại: (0259) 3 828 567

Nha Khoa Việt Mỹ (Thành phố Phan Rang)

Địa chỉ: 563 Thống Nhất, Phường Kinh Dinh, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm
Điện thoại: (0259) 3 853 979