Nha Khoa Đại Nam Sài Gòn

Địa chỉ: 92-94 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: (0273) 3 879 139