Nha Khoa Đại Nam Sài Gòn

Địa chỉ: 328 Ông Ích Khiêm, P. Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3 691 239(0236) 3 691 159