Nha Khoa Đại Nam Sài Gòn

Địa chỉ: 12 Trần Phú, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku
Điện thoại: (0269) 3 720 439